Els cansallebres a la cursa de Bell-lloch

Els cansallebres a la cursa de Bell-lloch