fondo2019Slide thumbnail

Reglament

1. INFORMACIÓ GENERAL

Curses i caminada no competitiva, obertes a tothom, sense distinció de categoria, edat, sexe o nació, que accepti i respecti tant la distància com el present reglament.

L’edat mínima per poder participar a la cursa 10 kms són 16 anys. Els corredors menors de 18 anys han d’estar autoritzats pels pares o tutors que en fer la inscripció ja donen les seves dades i DNI fent vàlida aquesta autorització. 

L’edat mínima per poder participar a la cursa de 5 kms són 10 anys. Els corredors menors de 18 anys han d’estar autoritzats pels pares o tutors que en fer la inscripció ja donen les seves dades i DNI fent vàlida aquesta autorització.

No hi ha límit d’edat per a la participació a la caminada de 5 Km.

2. SORTIDA I TANCAMENT

La sortida, tant de les curses com de la caminada es farà el diumenge 22 de setembre de 2019, a les 10:00h davant de les piscines municipals. L’arribada serà al mateix lloc i es tancarà a les 11:15h

Hi haurà un control de pas a la Cursa de la Vaca, al km 5 a les 10:35h. Qui quedi fora en aquesta hora, quedarà automàticament desqualificat de la cursa i lliure de responsabilitat

3. RECORREGUT I AVITUALLAMENT

Hi ha haurà dos recorreguts, que es podran recórrer en tres modalitats:

– Cursa de la Vaca sobre un recorregut de 10 kms

– Cursa de la Vedella sobre un recorregut de 5 kms

– Caminada sobre un recorregut de 5 kms 

Els recorreguts estaran degudament marcats i senyalitzats. És obligatori seguir-los en tot moment, ja que en cas de no fer-ho comportarà la desqualificació immediata del corredor.

Els recorreguts estan fixats a la pàgina web, però l’organització de la cursa podrà variar-los sense previ avís per motius de seguretat o causes alienes a la organització.

Hi haurà dos avituallaments líquids durant el recorregut de la Cursa de la Vaca, als kms 2,8 i 6,6 aproximadament, i un avituallament durant el recorregut de la Cursa de la Vedella i de la Caminada en el km 2,8 aproximadament.

A l’arribada, tots els participants tindran un avituallament líquid i sòlid, que inclourà un entrepà de llonganissa.

4. CATEGORIES

Les categories masculines i femenines es regiran per l’any de naixement, i queden establertes de la següent manera:

CURSA DE LA VACA 10K

– General Absoluta (Masculina/Femenina)

– Sènior. Fins a 39 anys (Masculina/Femenina)

– Veterans. Entre 40 i 49 anys (Masculina/Femenina)

– Màster. 50 anys o més (Masculina/Femenina) 

CURSA DE LA VEDELLA 5K

– General Absoluta (Masculina/Femenina)

5. PREMIS

Hi haurà trofeu als tres primers de la classificació general i als tres primers de cada categoria. Per aquesta classificació es farà us del temps OFICIAL, no del temps real. 

PREMIS ESPECIALS

– Trofeu al primer atleta local masculí i femení de la Cursa de la Vaca

– Trofeu al primer atleta local masculí i femení de la Cursa de la Vedella

– Pernil al millor equip de la Cursa de la Vaca, sumant els temps dels 4 primers classificats/des

– Pernil al millor equip de la Cursa de la Vedella, sumant els temps dels 4 primers classificats/des

– Pernil a l’equip amb major nombre de corredors/es que hagin acabat abans de les 11:15h, sumant els que acabin les dos curses 

Pel premi per equips, sumarà el temps dels 4 primers classificats/des de cada cursa, ja siguin homes o dones, i sempre que hi hagi un mínim de 4 participants d’un equip

Els trofeus individuals no son acumulatius, sempre es donarà el de més importància

Els pernils dels premis per equips tampoc son acumulatius, en cas de duplicitat prevaldrà l’equip amb major nombre de corredors, seguit del millor equip de la Cursa de la Vaca i finalment el millor equip de la Cursa de la Vedella

La caminada no es competitiva, per tant, no hi ha ni categories ni premis

6. INSCRIPCIONS

La inscripció i el pagament es farà online a través de la pagina web www.iter5.cat. La inscripció estarà oberta des del dillus 15 de juliol i es tancarà el dijous 19 de setembre a les 17:00 o en arribar als 400 inscrits en total (300 entre la Cursa de la Vaca i de la Vedella i 100 en la Caminada)

Els drets d’inscripció seran:

Del 15 al 28 de Juliol

Cursa de la Vaca i  Cursa de la Vedella: 10€ amb xip propi / 12 amb xip de lloguer

Caminada: 10€

Del 29 de Juliol al 11 de Setembre

Cursa de la Vaca i  Cursa de la Vedella: 12€ amb xip propi / 14 amb xip de lloguer

Caminada: 12€

A partir del 12 de Setembre

Cursa de la Vaca i  Cursa de la Vedella: 14€ amb xip propi / 16 amb xip de lloguer

Caminada: 12€

Hi haurà la possibilitat de fer un donatiu de 1€ per a la causa solidaria Stargardt Go PedRetina en el moment de fer la inscripció

Queda totalment prohibit participar a les curses i a la caminada sense inscripció, sense dorsal o amb el dorsal d’un tercer. La organització exclourà i podrà sancionar qualsevol persona que participi sense els requisits abans esmentats.

Es podran fer canvis de dorsal enviant un e-mail: eduard@iter5.cat o el mateix dia de la cursa. En cap cas es tornaran els diners un cop efectuada la inscripció.

7. CONTROL DE TEMPS. XIP

La classificació i control per xip serà electrònic, anirà a càrrec de Iter5 i serà puntuable per a la lliga de ponent. Aquest control garanteix el temps real de cada corredor, des de que trepitja la línia de sortida fins que creua la de meta.

En les dues curses, tant en la Cursa de la Vaca com en la Cursa de la Vedella es OBLIGATORI córrer amb xip, ja sigui el propi (groc) o de lloguer (el blanc)

El xip haurà de estar situat a la sabatilla o al turmell. Però sempre per sota del bessó per poder garantir el bon funcionament del cronometratge.

Els xips de lloguer (blancs) obligatòriament s’ han de retornar en acabar la prova. Cada xip perdut es cobrarà a raó de 10 € a qui no el torni. Qui tingui xip groc en propietat ho haurà de fer constar en el moment de fer la inscripció.

8. RECOLLIDA DE DORSALS

Totes les persones inscrites rebran la seva bossa de corredor, el xip (en el cas de que sigui de lloguer, i solament en les modalitats de curses), el dorsal i l’obsequi oficial. Els inscrits podran recollir el seu dorsal el dia 22 de setembre de 08:00h a 09:30h a les piscines municipals.

El dorsal s’ ha de portar al pit, esquena o a la cintura, en lloc visible, sense doblegar-lo ni ocultar-lo. En cas de no complir-ho podrà ser desqualificat/da.

La organització pot demanar el DNI o similar per comprovar la identitat de l’atleta en el moment de recollir el dorsal i bossa de corredor. Es pot recollir el dorsal i la bossa de corredor d’un/a altre/a portant còpia del resguard d’inscripció i/o còpia del DNI (serveix foto al mòbil).

9. SERVEIS

Hi haurà WC, vestidors i servei de dutxes a la mateixa zona de les piscines municipls. També hi haurà servei de guarda-roba, guarda-bicis i zona habilitada de pàrquing.

Hi haurà llebres a la Cursa de la Vaca de 10 kms, per a 40’, 45’ i 50′

10. SALUT

El/la corredor/a en omplir el formulari d’ inscripció reconeix estar en perfectes condicions físiques per a la pràctica esportiva i en concret, per córrer 10 kms, 5 kms o caminar 5 kms. És responsabilitat del propi corredor/a fer-se reconeixements mèdics periòdics per tal de que no tingui cap risc i eximeix a la organització de qualsevol problema físic que pugui patir durant la participació a la cursa i caminada.

La organització declina tota responsabilitat davant d’ accidents físics i/o materials que el participant pugui sofrir o provocar. Cada participant haurà d’ assumir la responsabilitat dels seus actes.

Els atletes i caminadors/es disposaran d’ una assegurança d’ accidents per cobrir qualsevol incident que succeeixi durant la cursa i caminada.

11. IMATGE I VIDEO

El/la corredor/a, caminador/a autoritza que puguin aparèixer imatges seves publicades a les xarxes socials de la cursa o a altres pàgines web relacionades, així com en qualsevol publicació o fulletó que la organització cregui oportú amb les imatges agafades pels fotògrafs oficials durant la cursa. També cedeix les seves imatges per que puguin ser utilitzades pels patrocinadors.

12. RECLAMACIONS

Les reclamacions es faran per escrit, al director de la cursa, per un import de 50€ que es retornarà si aquesta es acceptada. No s’acceptarà cap reclamació passada una hora de la finalització de la cursa i la decisió de l’organització serà inapel·lable

13. ANUL·LACIO DE LA PROVA

Si per causes climatològiques molt adverses o que puguin causar risc als corredors, o per motius greus de força major s’hagués d’anul·lar la cursa, la organització NO retornarà els diners, no obstant, es guardarà la bossa del corredor. Aquest fet es comunicaria el mateix dia de la cursa a través dels mitjans adients. En aquest cas excepcional, la organització es reserva el dret d’ ajornar la cursa a una nova data, que també es comunicaria als/les participants a través dels mitjans adients.

14. ACCEPTACIÓ

Pel sol fet de inscriure’s a la cursa s’accepta aquest reglament. L’organització es reserva el dret a modificar aquest reglament i tot lo que no estigui especificat queda sota la decisió de l’organització